Home Assistant bài 2 | Học hassio dễ dàng trong 20 phútVideo này hướng dẫn cho anh em làm quen với Hassio, cách đọc và hiểu code cơ bản.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *