ลองขับจริง #NissanLEAF รุ่นที่ 2 รถยนต์ไฟฟ้า 100%ลองขับจริง #NissanLEAF รุ่นที่ 2 รถยนต์ไฟฟ้า 100% ที่เตรียมขายอย่างเป็นทางการในไ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *